DEL

På spørsmål om "hvorfor akkurat et flagg", svarer Hakimi: "Så vi kan være overalt og i alles bevissthet hele tiden. Bli med og spre ordet! Som noen av dere vet, har jeg i 2017 samlet inn materiale fra mange veganske foreninger rundt om i verden. Jeg undersøkte hvilken form for merkevarebygging som ville omfatte veganisme som et helhetlig konsept. Resultatet var klart - vi trengte et flagg. Hver eneste viktige bevegelse i historien har hatt kraftig og minneverdig flagg. Hittil har vi bare brukt ukoblede symboler. Jeg analyserte mange retningslinjer for å skape et flagg, og 16. mai 2017 gikk jeg sammen med noen herlige aktivister for å finpusse på det endelige designet. "

Flagget, som designer Gad Hakimi forteller om i sitatet over, består av tre trekanter som lager bokstaven V i rektangelets midt-del. Ifølge Hakimi og hans medarbeidere skal den hvite V-en gi assosiasjoner til lys, godhet, suksess og begynnelse. Grønt, som tradisjonelt representerer verdier som liv, natur, energi og harmoni, utgjør trekanten innenfor den hvite rammen. Den blå bakgrunnen skal gi assosiasjoner til himmel, sjø, tro, og sannhet. Som med de fleste andre lands flagg - Norges inkludert - er målene delt i et rutenett på 5 x 5 som legger grunnlag for designet.

Hakimi forteller videre at det tidligere i prosessen var forslag om å inkludere dyr eller dyresymboler og la en rødfarge representere de som meningsløst har dødd for menneskers vold. Konklusjonen på dette området ble likevel at veganisme i bunn og grunn ikke handler om dyr i den forstand, men om at mennesker og dyr har lik rett til et godt liv. Flaggets endelige design skal gjenspeile nettopp denne visjonen.

Det er ingen tvil om at amerikaneren Gad Hakimi, som til vanlig arbeider som seniordesigner i et teknologikompani, har erfaring med å skape et varemerke. Som et ledd i å gjøre det veganske flagget til allemannseie har han gitt frislipp på å bruke både fargekodene og selve flaggsymbolet. Det koster med andre ord ikke en krone for hverken privatpersoner, bedrifter eller organisasjoner å produsere opp eksemplarer eller bruke symbolene på t-skjorter, flygeblader eller plakater.

Hvorvidt "veganismen" som en mangfoldig, global dyrerettighetsbevegelse ønsker eller kan samles bak Hakimis flagg er derimot usikkert. Er dette en effektiv måte å utøve aktivisme på? Er det i det hele tatt mulig å lage ett flagg for en så mangfoldig gruppe?

 

Skriv gjerne hva du mener i kommentarfeltet.

Posted by Vegan Flag on 13. juli 2017